top of page

NATUURLJK LEIDERSCHAP
TOELICHTING
 

Tijn_Berg.jpeg
kevin-wolf-gXNpIugknlA-unsplash.jpg

Natuurlijke leiders zijn in evenwicht met zichzelf en hun omgeving. Dat geeft hen de uitstraling van rust, ervaring en kennis die krachtige leiders kenmerkt. Hierdoor krijgen ze als vanzelf het vertrouwen van anderen om hen te leiden en te gidsen. Ze inspireren en kunnen mensen intrinsiek motiveren om samen doelen te bereiken. 

Natuurlijk leiderschap wordt gekenmerkt door persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. Natuurlijke leiders nemen op een natuurlijke manier de leiding nemen in groepen of teams op het moment dat de situatie hierom vraagt. Hiervoor hoeven ze geen leidinggevende functie te hebben of hiervoor specifiek benoemd of aangewezen te zijn. Natuurlijk leiderschap hoeft niet aangeboren te zijn. Natuurlijk leiderschap is aan te leren. De kern van natuurlijk leiderschap is zelfkennis, authenticiteit en verbinding: jezelf zijn in contact met je omgeving.

 

Natuurlijk leiderschap is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen onderdeel zijn van de natuur. Mensen zijn sociale wezens met een natuurlijke neiging tot samenwerking om te overleven. De verbintenis met de natuur zit dieper in ons systeem dan we er ons bewust van zijn. We zijn één van de weinige zoogdieren die zowel roof- als prooidieren zijn en, hoewel we dat soms vergeten, zit dat nog steeds in onze genen en uit zich dat in ons gedrag. Als we de focus leggen op onze natuurlijke aard zien we de overeenkomst met natuurverschijnselen, flora en fauna. Zo kunnen we van planten kunnen we leren hoe we groeien, van dieren hoe we communiceren (zonder woorden) en aan de hand van het ritme van de natuur kunnen we onze mentale en fysieke gezondheid herstellen en onderhouden.

bottom of page