top of page

VISIE OP ONTWIKKELEN

iStock-668824724.jpg

Achtergrond 'Visie op ontwikkelen'

Centraal staat de vraag: ‘wie ben ik?’. Zolang je dat niet weet, laat je je identiteit door anderen bepalen en laat je de keuzes die voor jou belangrijk zijn aan anderen over.  Het antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ is nooit volledig te geven. Het is te vergelijken met navigeren op de poolster; je zult deze nooit bereiken maar je gaat wel in de goede richting. Een exact antwoord op de vraag 'wie ben ik?’ krijg je niet omdat je nou eenmaal niet in staat bent om honderd procent objectief naar jezelf te kijken; daar heb je anderen voor nodig die ook weer hun eigen waarnemingsbril hebben. Daarnaast zul je in je leven steeds bij- en afleren, kortom je blijft veranderen. Je bent nooit ‘af’, maar je komt wel steeds dichter bij jezelf.

 

Het zoeken naar het antwoord op deze vraag levert veel op: zelfkennis, vrijheid van handelen, voldoening, gezien worden, bewustwording van talenten en kwaliteiten, meesterschap, autonomie, meer grip op je leven, zingeving, meer energie en uiteindelijk word je wellicht gelukkiger. Bij Talent Nomads staat deze vraag centraal. Als je weet je bent:

  • dan weet je in welke omgeving je het best tot zijn recht komt, 

  • dan weet je wat je tegenhoudt en wat je eraan kunt doen om deze draken te verslaan, 

  • dan kom je gemakkelijker in flow, omdat wat je doet bij jou past (en niet wat anderen zeggen),

Hoe meer grip je op jezelf krijgt, hoe meer grip je op je leven hebt. Dan kun je als je het ware met je al je talenten op stap gaan, waarheen je maar wilt. Kom maar op!

 

Twee thema’s staan centraal bij deze ontdekkingstocht: wat zijn de belangrijkste elementen en wat zijn de invalshoeken om naar je zelf te kijken bij deze expeditie.

Screen-Shot-2018-01-24-at-12.26_edited.j

Elementen 'Visie op ontwikkelen'

 

Je kern

    Dit is het moeilijkste deel om te omschrijven en toch zul je het begrijpen. Filosofen, theologen en psychologen houden zich hier al eeuwen mee bezig. Discussies over ziel, persoonlijkheid, aanleg, etc. of het zoeken naar een juiste definitie leiden af waar het om gaat. Je kern (wat dat ook mag zijn) is een gegeven. Deze kern wordt bedekt door lagen en aangevuld met ervaringen. Door middel van vragen, reflectie en waarnemen wordt steeds duidelijker wat er in de kern zit. Door waarnemen wat je kunt, wat je doet en wat je wilt wordt je kern zichtbaar. 

Wat je kunt

    Een belangrijk uitgangspunt van Talent Nomads is dat we beginnen met wat je nu al kunt: wat zijn je talenten? Het zijn de kwaliteiten die je al hebt, wat je ‘als vanzelf’ af gaat, wat ‘je meteen begrijpt’, je aanleg, etc. Deze geven een indicatie wat er in de kern zit en er nog uit wil komen. 'Wat je kunt' is voor ons het startpunt van waaruit je ergens naar toe werkt. Eén van de manieren om hier achter te komen is uitdagingen aan te gaan. Je zult dingen van jezelf ontdekken waarvan je niet wist dat je ze in je had. Meestal heb je alles al in potentie in je wat je nodig hebt. Vaak hoef je dit alleen nog te ontwikkelen. Het aanleren van kennis en vaardigheden is een stuk gemakkelijker als ze aansluiten bij je talenten.

Wat je doet

    Hoewel 'wat je doet' zich vooral in de zichtbare wereld lijkt af te spelen gaat hier een innerlijk proces aan vooraf. Voordat je iets doet neem je eerst een (soms onbewust) besluit. Als het besluit is genomen heb je de keuze om het wel of niet uit te voeren. Het kijken naar het besluitvormingsproces geeft op zich dus al informatie over wie je bent (bijv: snel besluiten nemen of eerst beschouwen)?. Een ander aspect van 'wat je doet' is te kijken naar je dagelijkse werkzaamheden: wat doe je de hele dag? En hoe gaat je dat af? 

Wat je wilt

    Onder 'wat je wilt' verstaan wij het deel wat aansluit bij je kern: wat wil je écht, wat zijn je behoeftes, wat is je verlangen? De kracht van verlangen is een de sterkste motivator. Bij dit verlangen sluiten je behoeften aan met je waarden, je drijfveren, je motieven en je missie. Dit is wat je wilt zijn of doen. Het vinden van het verlangen van je kern is niet eenvoudig te vinden omdat het gemakkelijk te verwarren is met behoeften buiten jezelf; dingen die je wilt hebben. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat je behoefte hebt aan vrijheid, dat je zelf kunt bepalen wanneer en hoe je je verplaatst. Dan kan een auto een middel zijn. Dat is een andere behoefte dan een specifiek model van een voor jou bijzonder automerk. Deze laatste, door ons ego-behoeften genoemd, komen veelal van buiten jezelf. Bij 'wat je wilt' zijn ook je intenties, drijfveren en waarden van belang. Deze zijn niet zichtbaar, maar bepalen wel je handelen. Weten wat je wilt is in sommige gevallen zelfs een roep van de ziel of je diepste kern. 

Opnemen: geen theorie vooraf (belmmeeret de ervaring, zie aantekeningen g4oep 7

Elementen visie op ontwikkelen
DeltaLloyd_Optimist.png
kira-auf-der-heide-_Zd6COnH5E8-unsplash.

Invalshoeken 'Visie op ontwikkelen'

Om de bovenstaande elementen in kaart te brengen maken we gebruik van vier invalshoeken om naar jezelf te kijken; mind, body, heart en spirit. Zie ze als een soort brillen om naar jezelf te kijken; elke bril levert andere informatie op en helpt je om te weten wie je bent. Ze helpen je om waar te nemen wie je bent.

Body

De ‘body’ is het geheel van je lichamelijke gesteldheid; leeftijd, gezondheid, lengte, etc. Het geeft een idee je wie je bent en wat je kunt m.b.t. je lichaam. Stel dat je 43 jaar oud, 1,80 meter lang bent en dat je goed kunt sporten. Dan zul je weliswaar kunnen gaan basketballen, maar een carrière in deze tak van sport kun je vergeten. Dat neemt niet weg dat je erg gelukkig kun worden met deze leuke sport, het hangt van je ambities af. En het helpt als deze ambities aansluiten met je overige elementen. Daarnaast is je fysieke gezondheid een belangrijk onderdeel van je kunt en doet. 

Invalshoeken visie op ontwikkelen

Mind

De mentale bril geeft inzicht in intelligenties, je karaktereigenschappen en je manier denken. Ben je overwegend rationeel, doe je veel op wilskracht of laat je je leiden door anderen. In welke gevallen gebruik je vooral je  ratio en in welke gevallen je gevoel? Je mentale bril geeft je ook inzicht in je veerkracht, volharding, levenshouding en andere persoonskenmerken. Wat je denkt bepaalt je identiteit (je beeld over jezelf) en je overtuigingen (je beeld over anderen) en andersom. 

 

De ‘mind’ is de activiteit die met behulp van logica tot inzichten en conclusies komt over mensen, gebeurtenissen en het leven. Dat is meer dan de term ‘denken’ of  ‘geest’. Het lijkt waargenomen data relatief objectief te ordenen. Relatief omdat ordening plaats vindt op basis van jouw ervaring en jouw kennis. Het is dus een benadering die sommige aspecten van wat je waarneemt ziet, andere aspecten weglaat of op een eigen manier interpreteert.

mind-544404_640.png
tim-marshall-cAtzHUz7Z8g-unsplash.jpg

Heart

Er is onderscheid te maken tussen gevoel en emoties. Kort samengevat duurt gevoel langer dan emoties en gaat gevoel dieper. Sommigen vergelijken gevoel met de zee of een klimaat en de emoties met een golf of met het weer. Ten onrechte wordt gebruik maken van gevoel als niet professioneel gezien. Inmiddels wordt onderkend dat complexe besluiten ‘op gevoel’ worden genomen en later rationeel worden onderbouwd. Zie emoties als metertjes van je gemoedstoestand. Deze zijn op hun beurt een sleutel naar je diepere vervulde en onvervulde behoeften, welke op hun beurt noodzakelijk zijn om bij je verlangen te komen. Emoties zijn prima hulpmiddelen maar zijn minder geschikt als leidraad. Jij bent de meester van je emoties en niet andersom. 

 

Het hart is de activiteit die met behulp van intuïtie, emoties of gevoel waarneemt. 'Heart' pakt de ‘subjectieve’ data om ze te begrijpen. In ons datagestuurde tijdperk nemen we meestal aan dat subjectieve kennis inferieur is aan wat we 'objectieve' kennis noemen, maar in werkelijkheid is al het weten subjectief (het moet voor 'mij' logisch zijn). En soms zijn ‘heart’-waarnemingen niet in woorden uit te drukken en gebruiken we metaforen, beelden of muziek.

Spirit

In de westerse samenleving zijn we vaak we huiverig bij de term ‘spiritueel’ en noemen we dit al snel zweverig. En toegegeven, daar zie je het ook vaak in ontaarden. Dat doen wij niet. Voor ons betekent ‘spirit’ echter datgene wat je vaak niet kunt benoemen, maar wel waarneemt. We gaan geen discussie aan over religies (waarbij wij géén religie ook een religie noemen). Maar het is wel van belang. Als je nergens in gelooft, dan geloof je dat. En waar je ook in gelooft, het geeft een reden achter je handelen.  De centrale vraag om achter dit onderdeel van je kern te komen is: ‘waar verbind ik mij aan?’. Het gaat over verbinden met (personen uit ) je omgeving maar ook met jezelf, of met de natuur, je familie of je huisdier. Het is moeilijk te benoemen, maar het is er wel. Dus we gaan er niet omheen. 

dyaa-eldin-2fl-ocJ5MOA-unsplash.jpg
cog-wheels-2125169_1280.jpg

Samenhang 

'Visie op ontwikkelen'

'Wie je bent' is een combinatie van je kern, je talenten (kunnen), je daden (doen) en je verlangen (willen). Alle vier de lagen van 'wie je bent' staan niet los, ze beïnvloeden elkaar. Een deel daarvan uit zich in gedrag dat zichtbaar is voor de buitenwereld. Zowel bij kunnen, doen als willen vindt er eerst een innerlijk proces plaats, pas daarna komt het tot uiting. Idealiter start je vanuit de binnenkant, van uit je kern. Daarna wordt dit zichtbaar voor de buitenwereld. De buitenwereld beïnvloedt haar beurt jou natuurlijk ook weer. Het verschil zit echter in het startpunt. Laat jij je leven leiden door de buitenwereld of leef je vanuit jezelf?

Hoe beter jij weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, hoe beter jij in staat bent je eigen koers te bepalen en vast te houden. Dan ben je bestand tegen elke storm.

bottom of page