top of page

INSIGHTS DISCOVERY
TOELICHTING
 

InsightsDiscovery© is een waardevrij ontwikkelinstrument dat individuen en teams helpt inzicht te krijgen in hun gedrag en communicatiestijlen. Het is gebaseerd op het werk van Carl Jung en classificeert persoonlijkheden in verschillende categorieën. Door het invullen van een vragenlijst ontstaat een persoonlijke profielschets die inzicht biedt in iemands voorkeursstijlen, sterke punten en ontwikkelingsgebieden. 

 

Het doel van InsightsDiscovery©  is om begrip en effectievere communicatie tussen mensen te bevorderen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Het benadrukt het belang van aanpassing aan anderen op basis van hun communicatiestijl en het waarderen van diversiteit in denkpatronen. Dit draagt bij aan het opbouwen van sterkere relaties en het verbeteren van teamwerk en samenwerking. Het systeem wordt vaak gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en leiderschapsontwikkeling binnen organisaties.

 

Via internet vul je een vragenlijst in van 25 meerkeuze vragen. Aan de hand van de antwoorden die de je hierop geeft wordt er een persoonlijk profiel van je opgesteld. Insights Discovery® zegt niks over waar je wel of niet goed in bent! Ook is het géén test of assessment ter beoordeling van competenties of geschiktheid voor een bepaalde functie. Voor dit soort doeleinden wordt Insights Discovery® dan ook niet gebruikt. Er zit geen beoordeling aan gekoppeld zoals goed of fout. Zie het als een soort handleiding zoals voor een radio: de belangrijkste functie zijn aangegeven maar dat wil niet zeggen dat de muziek voorspelbaar is.

Elke persoonlijkheid draagt op de eigen manier bij aan een team. Het teamwiel helpt om inzicht te krijgen hoe de samenstelling en interactie van een team is. Het is niet bruikbaar als selectiemiddel omdat het zich beperkt tot mogelijke gedragsvoorkeuren. Een gedragsvoorkeur is niet in beton gegoten; afhankelijk van de situatie kun als het waren door je profiel heen dansen. 

 

De belangrijkste punten van het Insights Discovery® leersysteem zijn:

  • Waardevrij (je bent niet goed of fout)

  • Praktische kleuren taal

  • Begrijpelijk en toegankelijk

  • Uniek persoonlijk profiel

  • Statistisch gevalideerd en betrouwbaar

  • Bied inzicht in voorkeuren voor gedrag én in drijfveren

  • De mogelijkheid om een teamwiel te maken, waarin de onderlinge relaties en verschillen duidelijk worden

 

Voor een visueel overzicht zijn er een aantal kleurcombinaties waar rood, geel, groen en blauw de bekendste zijn. Het is echter een misvatting om te spreken over een rood, geel, groen en blauw persoon. Dat zou betekenen dat de wereld in te delen is vier categorieën hetgeen immers niet waar is. InsightsDiscovery©  is een middel om, zoals vele andere methoden, om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van jou en anderen.

Voor extra InsightsDiscovery© vragen wij € 225 exc. BTW.

insights-logo.png
bottom of page